Zapisniki IO:

Zapisniki občnega zbora:

Zapisnik 30. rednega občnega zbora