29.08.2020 3D Podturn

posted in: Objave 2020 | 0

LK Dolenjske toplice so v Podturnu organizirali 3D SLO pokal v soboto 29.08.2020. Na pokal se je uvrstilo med 121 tekmovalcev tudi 9 naših članov. Dosegli so:

1.mesto Andrej Natlačen ČL DL, Primož Mekina KA SL, Timotej Obreza Škerjanc DE GL, Matic KošutaDE IL in Matevž Aralica Božič DE DL

3.mesto Barbara Obreza ČL GL,

5.mesto Stane Natlačen VE DL,

6.mesto Iztok Spineli ČL GL in Edo Mekina VE DL,

7.mesto Igor Gajić ČL IL,

10.mesto Simon Aralica ČL IL,

Naš klub je še vedno na drugem mestu v 3D  pokalu za 88 točk VLR Viljem in 124 točk pred ISHI Vodice